SÅ KAN DET GÅ!

Jag hade tolv flaskor whisky i källaren, men då min fru inte tyckte om detta, lovade jag henne i ett svagt ögonblick att tömma allt i slasktratten under det att jag fick dricka ett glas whisky ur varje flaska.

     Jag började alltså det vanskliga arbetet sålunda att jag drog korken ur den första flaskan, hällde upp ett glas whisky som jag drack ur, varefter jag tömde resten av innehållet i slask-tratten. Sedan drog jag korken ur den andra flaskan, hällde upp ett glas och drack ur, resten hällde jag i slasktratten.

     Den tredje flaskan korkades därpå upp, ett glas av innehållet drack jag ur och resten hälldes pliktskyldigt i slask-tratten.

     Härefter drog jag flaskan ur den fjärde korken, slog upp en slasktratt som jag drack ur, resten hällde jag i glaset. Sedan öppnade jag femte slasktratten hällde upp glaset i korken, som jag därefter omedelbart drack upp. Därefter slog jag flaskan i whiskyn samt hämtade upp källaren.

     Den sjätte whiskyn vaskade jag mig med och slaskade i mig resten samt åt upp flaskan. Det väl korkade glaset satte jag i källaren.

     Sedan satte jag mig i slasktratten och sög korken ur den sjunde flaskan varpå jag satte glaset i vrångstrupen och hällde ner whiskyn i källaren som jag sedan korkade.

     När jag druckit ur alla tolv flaskorna räknade jag dem för säkerhets skull, det blev 29.

     Under kraftig sång räknade jag om alla flaskorna, slasktrattarna, glasen och korkarna under det att jag stödde huset med vänstra handen. Den gången blev det 72.

     Efter väl förrättat värv drog jag så korken ur det sista huset, slog källaren i vasken och drack därur i djupa klunkar, tills alla glas, korkar och slasktrattar var ordentligt urdruckna och tillkorkade.