Klockklang då WC öppnar!

En engelsk dam ämnade tillbringa sin semester i sydtyskland och skrev därför till läraren i den lilla byn Wallfort och bad honom hjälpa henne till ett bra inackorderingsrum. Efter en tid kom hon ihåg att hon glömt fråga om det fanns W.C. på stället och skickade därför ett nytt brev med förfrågan om detta.

     Läraren vars kunskaper i engelska var bristfälliga, hade varken sett eller hört talas om denna förkortning utan fick vända sig till prästen för att få råd. Denna grubblade länge och väl men då han fick höra att damen var över femtio år gammal utgick han ifrån att hon var en from människa som ville veta var kyrkan låg (på engelska Wood-Chapel, eller förkortat W.C.). Han avfattade följande svar:

     "Min nådiga, W.C. ifråga ligger ca 10 km från denna plats Ni får hyra rum. Detta är beläget i en vacker skogstrakt och hålles öppet varje tisdag och fredag. Detta kanske förefaller Er lite olägligt ifall Ni planerat regelbundna besök dagligen.

     Det kommer utan tvivel glädja Er att många människor medtar matsäck och tillbringar hela dagen där, för att njuta av den härliga utsikten. Vi rekommenderar Er därför att var ute i mycket god tid. Utrymmet räcker dock i allmänhet till, då det finns 80 sittplatser. Skulle ni någon gång bli försenad kan Ni dock räkna med ståplats, och om vädret tillåter brukar man hålla till på ängen utanför.

     Klockan ringer tio minuter innan W.C. öppnas och vi rekommenderar Nådiga frun att komma på fredagarna då vi har orgelackompanjemang. Akustiken är förträfflig och även det svagaste ljud hörs. På fredagarna brukar officerarna på den närbelägna garnisonen infinna sig och naturligt och ogenerat deltaga i det allmänna nöjet.

Högaktningsfullt Pastor Janson

P.S. Min hustru och jag har tyvärr inte haft tillfälle att besöka W.C. den senaste månaden, vilket ni förstår vållat oss stor smärta, men vägen är tyvärr dock alldeles för lång. D.S.